probíhající akce

Czech Center in New York
Umělec International Magazine
April 29, Thursday. 7:00 pm

You are cordially invited to the presentation of Umělec International Magazine for Contemporary Art and Culture. Come to learn the answer to the question, "Does The End of the Western Concept mean the beginning of the Eastern One?" At least you could find out how philosophers, artists, writers, and intellectuals of both West and East are looking for the answer-posing the questions and critically analyzing the situation in a global world. For the West we are always the East. Yet, for the East we are nothing other than the West. Being in this ambiguous, but not so unique geographic and cultural situation, we try to look in both directions, critically; with a bitter irony we observe the collapsing ideals of "The Western Concept" while simultaneously taking note of increasingly penetrating "Eastern Ideas"-and their occasionally absurd and fanatic reinterpretation by disappointed nihilists of the West. Prague-based Umělec magazine-with editorial offices in London, Berlin, Vienna, New York, Bejiing, and Mexico, and published in English, German, Spanish and Czech-has from the outset defined itself as a space for equitable dialogue among all cultures. Initiating a new discussion, formally entitled The End of Western Concept, we are simply following our original desire to critically comprehend the current social, political and economic processes in a global world, without which contemporary art couldn't be reviewed and understood. Moreover, art is the most vibrant and flexible means of expression, able to promptly reflect upon all global and regional processes. At the presentation the audience will be introduced to Umělec magazine highlights from 1997 to the present with posters, videos and original art works by Czech and international artists and authors. Two editors from Prague will take part in the presentation: William Hollister and Alena Boika, in addition to artists and writers associated with the magazine in the New York area. In the program: - exhibition: Umělec magazine - video screenning - discussion

Contact

info@czechcenter.com

Phone: +1-646-422-3399
Fax: +1-646-422-3383
Contacts in Prague:
Alena Boika alena@divus.cz
William Hollister william@divus.cz

Address

www.czechcenter.com
Czech Center New York at Bohemian National Hall
321 E 73rd Street

EASTERN ALLIANCE Kulturní program

Všechny věty mají stejný význam.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus*

Art Eastern Alliance / Eastern Alliance Theory / Eastern Alliance Dumping Add & Info / easternalliance.org / Eastern Alliance Teledivision / R´Est Library

EasternAlliance je projektem vznikajícím na východě a respektujícím specifika východních kultur a jejich životního i uměleckého rytmu. Projekt si neklade za cíl implantovat do stávajících východních struktur nové prvky ale naopak specifické struktury východu podporuje se snahou vzájemně je propojit.

EasternAllince nevzniká na teoretických základech ale pragmatickém úsudku, že je nezbytné zvýšit informovanost a publicitu o současné kultuře východu a to především v jejím vnitřním rámci.

EasternAlliance je svépomocná síť nezastupitelné zkušenosti východu s východem. Z této ozkušenosti vzniká projekt kde je vnitřní přesvědčení a abstraktní kalkul v rovnováze.

Eastern Alliance je sice velice seriózní projekt ale je plná humoru, ironie a nadsázky. Uvědomuje si totiž že tento prvek chybí současnému komplikovanému pojetí světa a jeho kultury.

Eastern Alliance action

Výstavy a živé akce
Program distribuující kulturní experimenty do všech koutů světa.

Art Eastern Alliance

Velká obrazová kniha
Publikace ukazující na výběru nejvýznamnějších osobností tvořících po roce 2000 v oblasti současného výtvarného umění stav východní vizuální kultury a vizuálního myšlení na počátku nového tisíciletí.

Eastern Alliance Theory

Knihovna současných vizuálních a souvisejících teorií
Edici budou tvořit kompilace textů i rozsáhlejší samostatné teoretické texty, které jsou důležité nejen pro kulturní dění po roce 2000, ale také texty s ním související a základní texty uvádějící do kontextu východních kultur z let předcházejících. Publikace budou připraveny bilinguálně v originálním jazyce textu a v angličtině.

Eastern Alliance Dumping Add & Info

Zvýhodněné progresivní public relations
Projekt inzerce zlevněné na nákladové položky v kulturních periodikách a dalších médiích pro východní kulturní nezávislé subjekty, instituce, projekty a akce.

easternalliance.org

Internetová informační databáze
Společný informační portál. Sofistikovaný databázový systém aktualizovaný především přímo členskými subjekty. Struktura a členění bude vycházet z momentální kulturní nabídky ve východních zemích.

Eastern Alliance Teledivision

DVD knižnice digitálního obrazu
Edice kompilací i autorských projektů z oblasti digitálního obrazu. Projekt mapuje a zprostředkovává současnou východní digitální tvorbu od manipulované fotografie a animace až po filmové projekty. Edice zachycuje a zpřístupňuje i důležité ale i inspirativní marginálie analogových počátků videoartu a nových médií.

Eastern Alliance Library

Knihovna a archiv
Kniha a dokument je stále fetišem východu. Projekt bude shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat všechny typy informací na tištěných médiích, které se vztahují k současné východní vizuální kultuře a s ní souvisejících témat.

<< nahoru